วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิก สนช. ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิก สนช. ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

มิถุนายน 14, 2018 1:26 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้นายวรวุฒิ กุลแก้ว กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายสรุปเกี่ยวกับมูลนิธิฯ พร้อมนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนพระองค์ด้านทันตกรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการตามพระราชดำริด้านทันตกรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และเยี่ยมชมเครื่องจักรผลิตนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปากและผู้สูงอายุที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ สำหรับอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก “เจลลี่โภชนา” ที่ผลิตโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลิตตามข้อกำหนดอาหารทางการแพทย์ ที่ได้มาตรฐาน ISO เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยมะเร็งช่องปากที่มีปัญหาการกลืน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนานวัตกรรม และเพิ่มปริมาณการผลิต เพื่อจำหน่ายยังต่างประเทศ เพื่อเป็นรายได้และเงินทุนในการผลิตให้ได้จำนวนมากขึ้น นำมาเป็นทุนแจกจ่ายผู้ป่วยในประเทศอย่างเพียงพอ แต่ยังติดขัดข้อกฏหมายที่มูลนิธิฯ ไม่สามารหา
รายได้ได้

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง กล่าวว่า จากที่ได้รับทราบข้อมูลที่มูลนิธิฯ ได้ทำเพื่อประชาชน
โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ด้านการศึกษาและการวิจัยทางทันตแพทย์ศาสตร์ ที่พระองค์ทรงห่วงใยสุขภาพช่องปากของประชาชน และจากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานพบว่า
มีอุปสรรคบางประการด้านข้อกฎหมายที่มูลนิธิไม่สามารถหารายได้เลี้ยงองค์กรได้นั้น ประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่ต้องมีการทบทวนหากในอนาคตมูลนิธิฯ มีเงินบริจาคไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องพัฒนาผลิตนวัตกรรมเพื่อประชาชน ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเป็นไปได้ระหว่างการทำเพื่อธุรกิจกับการหารายได้เพื่อพยุงองค์กร โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะได้ช่วยผลักดัน/ประสานไปยังรัฐบาล เพื่อให้มูลนิธิฯสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้ยั่งยืนมั่นคงต่อไปได้

S__16605207 S__16605217 S__16605218 S__16605221 S__16605224 S__16605225 S__16605227 S__16605235

|  160 views

Leave a Comment

*

scroll to top