วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช. เข้าร่วมประชุมทวิภาคีกับสมาพันธ์นายจ้างแห่งฝรั่งเศส (Medef)

กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช. เข้าร่วมประชุมทวิภาคีกับสมาพันธ์นายจ้างแห่งฝรั่งเศส (Medef)

มิถุนายน 14, 2018 4:19 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ The Mouvement des enterprises de France (MEDEF) สาธารณรัฐฝรั่งเศส คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางเข้าร่วมประชุมทวิภาคีกับสมาพันธ์นายจ้างแห่งฝรั่งเศส (Medef) โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุน ปัญหาอุปสรรคการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตร ข้อตกลงระหว่างประเทศ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นโยบายและแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การลงทุน Space

จากนั้น เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา คณะฯ เดินทางเยี่ยมชม Station F ศูนย์บ่มเพาะบริษัทสตาร์อัพขนาดใหญ่ โดยเป็นการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนอาคารให้เป็น Co-working Space ขนาดใหญ่ที่รองรับทุกกิจการของสตาร์ทอัพ ซึ่ง Station F มีวิธีกระบวนการในการสรรหาสตาร์ทอัพที่จะเข้ามาในออฟฟิศ โดยการคัดเลือกจากอุตสาหกรรมที่
แตกต่างกัน หลากหลายอายุและเชื้อชาติ จึงถือได้ว่า Station F กำลังเป็นที่จับตามองจากนักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากมีข้อได้เปรียบในหลาย ๆ ด้าน และยังมีบุคลากรด้านไอที นวัตกรรม และศิลปะจำนวนมาก รวมถึงการเปิดกว้างของกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้ปารีสกลายเป็นหนึ่งในเมืองหลวงสตาร์ทอัพของโลกในอนาคตได้

และเมื่อเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา คณะฯ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การค้าการลงทุน สิทธิประโยชน์และข้อตกลงทางการค้าต่าง ๆ การจ้างแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและด้านอื่น ๆ ต่อไป

338540 338542 338543 338544

|  77 views

Leave a Comment

*

scroll to top