วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » อนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ.เชียงใหม่

อนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ.เชียงใหม่

มิถุนายน 17, 2018 6:51 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เขต ๑๒) โดยนายปรีชา บัววิรัติเลิศ อนุกรรมการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชนตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี นายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเวียงแหง ปลัดอำเภออาวุโส และส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ
สำหรับประเด็นปัญหาที่ประชาชนต้องการได้รับการแก้ไข มีดังนี้
๑. โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา
๒. การเกษตร ได้แก่ ต้องการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ ต้องการพันธุ์ไม้ ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ย จัดหาตลาดในการจำหน่าย
๓. ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ในที่ดิน
๔. การพัฒนาอาชีพ/คุณภาพชีวิต ได้แก่ การเลี้ยงไก่ การเพาะเห็ดนางฟ้า การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดหาตลาด
๕. สาธารณสุข ได้แก่ การส่งเสริมให้ทุกบ้านสร้างห้องน้ำ ๑ ห้อง
๖. ความมั่นคง ได้แก่ ยาเสพติด การขอสัญชาติ
๗.ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ เช่น ราคากระเทียม ขอให้ลดปริมาณการนำเข้าให้น้อยลงเพื่อให้กระเทียมในประเทศได้มีตลาดรองรับ
๘.เอกสารในที่ดินทำกินในเขตป่า และการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินที่อยู่ในเขตป่า เขตอุทยานฯ ขอให้ลดขั้นตอนการขออนุญาต ทำให้ประชาชนเสียโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1529235844255 1529235841611 1529235839335 1529235833690

|  127 views

Leave a Comment

*

scroll to top