วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ขอนแก่น

คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ขอนแก่น

มิถุนายน 17, 2018 7:00 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู (เขต ๖) ประกอบด้วย พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ ประธานคณะอนุกรรมการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ดังนี้
– เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ลงพื้นที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดสว่างพัฒนาราม บ้านถ้ำแข้ หมู่ที่ ๘ ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น และนายเฉลิมชัย ชะละธาร นายอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และอำเภอภูเวียง ให้การต้อนรับ
– เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ลงพื้นที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ชัย บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ สุขคล้าย ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอหนองเรือ และนางสงกรานต์ โสภาศรี นายกเทศมนตรีตำบลโนนทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอหนองเรือ ให้การต้อนรับ
– เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา ลงพื้นที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านฝางโดยมี นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น และอำเภอบ้านฝาง ให้การต้อนรับ
สำหรับประเด็นปัญหาที่ประชาชนต้องการได้รับการแก้ไข มีดังนี้
๑. การปฏิรูปที่รัฐบาลจัดทำยังไม่บรรลุเป้าหมาย
๒. พรบ.สหกรณ์ เรื่องการจำกัดสิทธิ์การรับสมาชิกสมทบ ที่เป็นเด็ก
๓. ต้องการให้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ มาที่ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง
๔. ต้องการให้รัฐบาลส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ และยกเลิกสารเคมีเกษตร
๕. ขอเพิ่มงบประมาณอาหารนักเรียนเด็กอนุบาลจาก ๒๐ บาท/คน/วัน เป็น ๓๕บาท/คน/วัน
๖. เรื่องการชี้แจง โครงการไทยนิยมยั่งยืนเวที ระดับหมู่บ้านพื้นที่ ต.หนองบัว ที่ผ่านมา ปชช.ยังไม่เข้าใจเป้าหมายโครงการอย่างแท้จริง

1529236400248 1529236396876 1529236393459 1529236390098

|  200 views

Leave a Comment

*

scroll to top