วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

มิถุนายน 19, 2018 6:38 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงถึงการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สัปดาห์นี้ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ในวาระ ๒-๓ จำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ….

จากนั้น เป็นการรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๐ และพิจารณาขยายเวลาร่าง พ.ร.บ. จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. สถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

สำหรับในวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีกระทู้ถามโดยตั้งถามนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการกำหนดราคาน้ำมันให้สมดุลกับค่าครองชีพของประชาชน โดย พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต และเรื่องนโยบายการลดผลกระทบจากการขึ้นราคาพลังงานเชื้อเพลิง โดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ และรับทราบรายงาน จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานประจำปี ๒๕๖๐ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โฆษกวิป สนช. เปิดเผยด้วยว่า ที่ประชุมวิป สนช. ยังได้มีการพิจารณากฎหมาย จำนวน ๓ ฉบับ ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. กีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดย พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ และร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการประกอบธุรกิจและการเข้าถึงบริการของประชาชนด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน พ.ศ. …. โดย นายวรพล โสคติยานุรักษ์

1529407231759 1529407229719 1529407233827

|  344 views

Leave a Comment

*

scroll to top