วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » คณะอนุ กมธ.จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลางฯ ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ กฟภ.

คณะอนุ กมธ.จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลางฯ ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ กฟภ.

มิถุนายน 20, 2018 4:26 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

 

วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานอนุกรรมการ ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและการเตรียมความพร้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการรองรับการดำเนินโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายรัฐบาล โดยมี นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ ๓ จังหวัด EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) นั้น กฟภ. ได้กำหนดแผนการดำเนินงานไว้ ๔ มิติ ทั้งมิติด้านธุรกิจอุตสาหกรรม มิติโครงสร้างพื้นฐาน มิติด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล และการยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ กฟภ. ยังดำเนินโครงการในพื้นที่ EEC ถึง ๑๑ โครงการ ใช้เงินงบประมาณกว่า ๑๙,๓๑๘ ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวและการเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามนโยบายภาครัฐ ทั้งนี้ ความสามารถในการจ่ายไฟของ กฟภ. เมื่อปีที่ผ่านมาอยู่ที่ ๕,๑๗๑ เมกกะวัตต์ ขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน ๓ จังหวัด EEC อยู่ที่ ๓,๗๙๑ เมกกะวัตต์ พร้อมยืนยันต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ ว่าแผนการทั้งหมดที่ กฟภ. จัดเตรียมไว้จะเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต
นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ เชื่อมั่นว่า เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะจูงใจต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในทุก ๆ ด้าน

20180620_113409

20180620_095733

20180620_102456

20180620_113517(0)

|  220 views

Leave a Comment

*

scroll to top