วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » ประธาน กมธ.พลังงาน สนช. รับหนังสือเพื่อขอให้เร่งรัดติดตามให้โครงการเกษตรผสมผสานไปสู่การผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ

ประธาน กมธ.พลังงาน สนช. รับหนังสือเพื่อขอให้เร่งรัดติดตามให้โครงการเกษตรผสมผสานไปสู่การผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ

มิถุนายน 21, 2018 1:31 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

      วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากตัวแทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้ทั่วประเทศ นำโดย นางสังวาลย์ พิมลรัตน์ กรรมการ เพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเร่งรัดติดตามให้โครงการเกษตรผสมผสานไปสู่การผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพสามารถดำเนินการให้เร็วขึ้น ทันต่อการแก้ไขปัญหาเกษตรกร และเพื่อให้เกิดความมั่นใจของพี่น้องประชาชน ในฐานะผู้ร่วมทุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้ สร้างระบบบริหารจัดการให้วิสาหกิจชุมชนเป็นที่ยอมรับและเป็นสากล อีกทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างเสถียรภาพทางการไฟฟ้าจากพืชพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืน
      พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ กล่าวว่า ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ขณะนี้กลไกของรัฐ ทุกกระทรวง ทบวง กรม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพยายามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และนายกรัฐมนตรี ได้พยายามผลักดันเรื่องนี้อย่างมากเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนและสร้างเสถียรภาพทางการไฟฟ้าจากพืชพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

DSC_5268 DSC_5260 DSC_5252 DSC_5247

|  215 views

Leave a Comment

*

scroll to top