วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้ที่ดินทำกิน ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดบึงกาฬ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้ที่ดินทำกิน ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดบึงกาฬ

มิถุนายน 21, 2018 1:47 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้ที่ดินทำกิน ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดบึงกาฬ จากนายหนูแกม ชาวทองหลาง ตัวแทนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบที่ใช้ประโยชน์จากที่ดินสาธารณประโยชน์หนองนาแซง
    ทั้งนี้เนื่องจากในปี ๒๕๓๙ ทางอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย (ในขณะนั้น) ได้จัดทำหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) พื้นที่สาธารณะ ใช้ประโยชน์ร่วมกันที่หนองนาแซง และได้มีการประกาศ นสล. ทับพื้นที่ทำกินเดิม ที่ชาวบ้านอาศัยเป็นพื้นที่ทำกินมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๗  ต่อมาในปี ๒๕๔๙ ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้มีการตรวจสอบกรณีดังกล่าว โดยทางผู้ตรวจการแผ่นดินมีข้อแนะนำให้จังหวัดหนองคายในขณะนั้น (ปัจจุบันเป็นเขตจังหวัดบึงกาฬ) เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีความชัดเจนโดยเร็ว ล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด แจ้งเรื่องให้รื้อถอนทำลายทรัพย์สินจากที่สาธารณประโยชน์หนองนาแซง และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมจึงอยากขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และขอให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบได้จัดให้มีกระบวนการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการและกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
     นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย กล่าวว่า จะรีบดำเนินการส่งเรื่องดังกล่าวให้กับกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งจะเร่งหารือกับประธานคณะกรรมาธิการ หากมีความจำเป็นจะต้องส่งทีมงานลงพื้นที่ เพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว และจะประสานงานไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมมาประกอบการพิจารณาด้วย

DSC_5230 DSC_5199 DSC_5224 DSC_5189

|  185 views

Leave a Comment

*

scroll to top