วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สนช. บันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี ๖๒”

สนช. บันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี ๖๒”

มิถุนายน 21, 2018 6:03 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๒๐ นาฬิกา ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ บันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี ๖๒” ออกอากาศในวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๐๐-๒๒.๓๐ นาฬิกา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

1529578635487 1529578632228 1529578628844

|  184 views

Leave a Comment

*

scroll to top