วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม อนุฯ ดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม อนุฯ ดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑

มิถุนายน 22, 2018 10:20 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

344971

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์นิเวศน์  นันทจิต  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาการนอนกรนในผู้สูงอายุ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญ รองศาสตราจารย์วิทย์  บรรณหิรัญ ภาควิชาโสต นาสิก
ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มาให้ข้อมูล

ผลการพิจารณา

การนอนกรนเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งปัญหาการนอนกรน มีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อปิดทางเดินหายใจหย่อนตัว เนื่องจากถูกกระตุ้นน้อยลงทำให้ทางเดินหายใจแคบลง มีความต้านทาน
สูงขึ้น และอาจทำให้เกิดภาวะการอุดกั้น อันจะส่งผลให้เกิดโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นได้  โดยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นจะทำให้ช่วงเวลากลางวันมีความรู้สึกง่วงมากกว่าปกติ อ่อนเพลียผิดปกติ
ตื่นนอนแล้วคอแห้ง ปวดศีรษะตอนเช้า หลงลืมง่าย ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต และยังอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่รถได้  สำหรับแนวทางการรักษา ในส่วนของผู้ป่วยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอน โดยการจัดท่านอนที่เหมาะสม ออกกำลังกายและควบคุมอาหาร สำหรับการรักษาในทางการแพทย์สามารถรักษาได้หลายวิธี เช่น การผ่าตัด การส่องกล้องทางเดินหายใจขณะหลับ การฝังไหมพิลล่าร์ การจี้ด้วยความถี่วิทยุ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ช่วยในขณะนอนหลับ อาทิ อุปกรณ์ฟันยาง การใช้เครื่องอัดอาการแรงดันบวกต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวนี้ จะสามารถช่วยให้การนอนหลับดียิ่งขึ้น การกรนน้อยลง  และทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

timeline_20180615_144836 timeline_20180615_144936 timeline_20180615_144958

 

|  126 views

Leave a Comment

*

scroll to top