วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑

มิถุนายน 25, 2018 10:25 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

120

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาข้อมูลการดำเนินคดีบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม สาเหตุการเสียชีวิตและผลการชันสูตรพลิกศพของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แนวทางแก้ไขปัญหา การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการพิจารณา
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม สาเหตุการเสียชีวิตและผลการชันสูตรพลิกศพของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แนวทางแก้ไขปัญหา การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสียชีวิตจากอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน โดยจากการชันสูตรพลิกศพ พบสารไซบูทรามีน (Sibutramine) ในโลหิตของผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ สารไซบูทรามีนเป็นสารอันตรายที่ผู้ประกอบการนิยมนำมาใช้เป็น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เนื่องจากมีฤทธิ์กดประสาท ทำให้ไม่รู้สึกอยากอาหาร ส่งผลให้น้ำหนักของ
ผู้บริโภคลดลง แต่สารดังกล่าวมีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยจะกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วและแรง ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจโตผิดปกติ และนำมาซึ่งอาการหัวใจล้มเหลวในที่สุด ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อตรวจสอบ จับกุม และดำเนินคดีบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมความงามอย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาอุปสรรคในบางประการ กล่าวคือ ข้อจำกัดด้านจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการดำเนินการดังกล่าว กระบวนการตรวจสอบส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยังมีความล่าช้า และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่ค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ การใส่สารอันตรายลงในผลิตภัณฑ์มีอัตราโทษต่ำ จึงควรมีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายและ
เพิ่มอัตราโทษแก่ผู้ประกอบการที่ใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และ
มีมาตรการจัดการเรื่องการลักลอบนำเข้าสารไซบูทรามีนและสารต้องห้ามอื่น ๆ ด้วย

118 128 136

 

 

|  129 views

Leave a Comment

*

scroll to top