วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๐) ลงพื้นที่พบประชาชน อ. พานทอง จ. ชลบุรี

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๐) ลงพื้นที่พบประชาชน อ. พานทอง จ. ชลบุรี

มิถุนายน 26, 2018 5:04 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ บ้านโป่งตามุข หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหงส์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี (เขต ๑๐) ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ประธานอนุกรรมการ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ และอนุกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่สนับสนุนและส่งเสริมโครงการวิถีไทยนิยมยั่งยืน โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ให้การต้อนรับ
สำหรับประเด็นปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่มีดังนี้
๑. ปัญหาความต้องการด้านถนน
๒. ปัญหาประชากรแฝงในพื้นที่จำนวนมาก
๓. ปัญหาให้บริการน้ำประปาไม่เพียงพอ
๔. ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอย

S__8069600 S__8069601 S__8069602 S__8069603

|  116 views

Leave a Comment

*

scroll to top