วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ APA ณ สาธารณรัฐไซปรัส 

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ APA ณ สาธารณรัฐไซปรัส 

มิถุนายน 28, 2018 11:31 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ Pissouri Bay เมืองลีมาซอล สาธารณรัฐไซปรัส สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly – APA) และพลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ APA
โอกาสนี้ คณะผู้แทนฯ ได้พบปะหารือกับบุคคลสำคัญต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งได้ร่วมพิจารณาร่างข้อมติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ ร่างข้อมติว่าด้วยการขจัดความยากจนในเอเชีย ร่างข้อมติว่าด้วยบทบาทของรัฐสภาประเทศสมาชิก APA ในการให้การรับรองกฎหมายที่สนับสนุนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นต้น ทั้งนี้ ร่างข้อมติที่มีการพิจารณาจะนำไปเสนอเพื่อให้การรับรองในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของ APA ครั้งต่อไปในช่วงปลายปี ๒๕๖๑ 
นอกจากนี้ คณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านพลังงาน และยังได้พิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการฯ อีกด้วย

1530157112984

1530157125535 1530157116912 1530157111305

|  106 views

Leave a Comment

*

scroll to top