วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช.พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช.พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ

มิถุนายน 29, 2018 5:37 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร (เขต ๙) ประกอบด้วย พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร ประธานอนุกรรมการ และพลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ร่วมประชุมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ
สำหรับประเด็นปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่มีดังนี้
๑. ปัญหาความต้องการด้านถนน
๒. ปัญหาความต้องการด้านไฟฟ้า
๓. ปัญหาความต้องการน้ำเพื่อการเกษตร
๔. ปัญหาด้านการเพาะปลูก
๕. ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์
    ทั้งนี้ หมู่บ้าน/ชุมชน ของจังหวัดอำนาจเจริญที่ขอรับจัดสรรงบประมาณการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) จำนวน ๖๓๘ หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเงิน ๑๒๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท
    สำหรับการจัดเวทีตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๔ สร้างการเรียนรู้ ปรับความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการแล้ว ๖๐๒ หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็น ๙๔.๓๖% นอกจากการติดตามผลการดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดอำนาจเจริญแล้ว ยังมีการติดตามประเด็นปัญหาของชาวบ้านจากการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา จำนวน ๓๐ ปัญหา พบว่า อยู่ระหว่างการประสานงานแก้ไขปัญหากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

S__8101943 S__8101942 S__8101941 S__8101940

|  179 views

Leave a Comment

*

scroll to top