วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๒) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. พะเยา

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๒) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. พะเยา

มิถุนายน 30, 2018 10:45 am by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพะเยา คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน และจังหวัดตาก (เขต ๒) นำโดย
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบประชาชน​ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาฯ ในการจัดเวทีที่ ๔ “รู้เท่าทันเทคโนโลยีและร่วมแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ดังนี้

– เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบประชาชน​ จำนวน ๖๐๐​ คน ณ​ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน​ บ้านปางค่า​ หมู่ที่​ ๑​ ตำบลผาช้างน้อย​ อำเภอปง​ จังหวัดพะเยา​
สำหรับปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ต้องการได้รับการแก้ไข ดังนี้
๑. ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน​ ให้มีเอกสารสิทธิ์
๒. ต้องการอ่างเก็บน้ำกิ่วผาวอก​ บ้านนาอ้อม​ และอ่างเก็บน้ำน้ำขาม บ้านผาตั้ง​ เนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร​และมีความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน
๓.​ ต้องการถนนคอนกรีต​ ระยะทาง​ ๑๙ กิโลเมตร (เส้นทางบ้านสันติสุข​ -​ บ้านสบขุ่น)​ เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและเป็นเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
– เวลา​ ๑๔.๓๐ นาฬิกา​ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบประชาชน​ในอำเภอเชียงคำและอำเภอปูซาง​ จำนวน ๓๐๐ คน
ณ​ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน​ อำเภอเชียงคำ​ จังหวัดพะเยา​

สำหรับปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ต้องการได้รับการแก้ไข ดังนี้
๑.​ ต้องการอ่างเก็บน้ำญวน​ พื้นที่อำเภอเชียงคำ​ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา​น้ำท่วมและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร​ใช้ในการอุปโภค​ -​ บริโภค
๒.​ เพิ่มช่องจราจรเส้นทางขนส่งหลักที่เชื่อมโยงจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ภาคเหนือสู่ชายแดนไทย​ -​ ลาว​
๓.​ การพัฒนาสาธารณูปโภค​ เพื่อให้มีแหล่งน้ำที่มีคุณภาพไว้ใช้อุปโภค​ -​ บริโภค
๔.​ ปรับผิวจราจรดินลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก​ เพื่อขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร​ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่​
๕.​ ต้องการการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนา​ศักยภาพ​กลุ่ม​ผู้​ผลิต​และผู้ประกอบการ​ OTOP ด้านการผลิต​
การตลาดและการบริหารจัดการ

๖.​ สร้างฝายน้ำล้น​ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ​ เพื้อนำมาประกอบอาชีพทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์​
ทั้งนี้ ประธานอนุกรรมการได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ​ ในการตรากฎหมายที่มุ่งสนับสนุนการพัฒนา​ประเทศ​ภายใต้​ยุทธศาสตร์​ชาติ​ ในการนี้​ โครงการใดที่อยู่อำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น ขอให้ท้องถิ่นดำเนินการโดยไม่ต้องรองบประมาณจากส่วนกลาง โดยการใช้เงินสะสมแก้ไขปัญหา เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างรวดเร็ว และโครงการใดที่ยังไม่ได้รับงบประมาณสามารถนำไปเป็นแผนในปีงบประมาณต่อไปได้  และจะนำประเด็นปัญหาที่ได้รับมาปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกร่วมกัน และจะสะท้อนปัญหานั้นไปยังรัฐบาลเพื่อรับทราบต่อไป

1530329764187

1530329765989

1530329769212

1530329770931

|  122 views

Leave a Comment

*

scroll to top