วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » สนช. ร่วมบรรยายเกี่ยวกับงานด้านนิติบัญญัติ ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จ. ปราจีนบุรี

สนช. ร่วมบรรยายเกี่ยวกับงานด้านนิติบัญญัติ ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จ. ปราจีนบุรี

มิถุนายน 30, 2018 5:43 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก, โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๕-๑๒.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น ๒ โรงแรมทวาราวดี อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลโท ชาญชัย ภู่ทอง
พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้ง รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” สำหรับประเด็นปัญหาที่
ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอ อาทิ ปัญหาภาษีท้องถิ่น ปัญหาและการเลือกตั้งท้องถิ่น โอกาสนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะนำข้อมูลที่ได้รับไปดำเนินการหาแนวทางแก้ไขภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของ สนช. ต่อไป

1530354781764

1530354783761

1530354785681

|  116 views

Leave a Comment

*

scroll to top