วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิก สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๙) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. อุบลราชธานี

คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิก สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๙) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. อุบลราชธานี

มิถุนายน 30, 2018 5:59 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร (เขต ๙) นำโดย พลอากาศเอก ธงชัย
แฉล้มเขตร ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจชาวบ้านในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระทั้งสิ้น จำนวน ๑,๑๕๓ คน
(๔๑ สาขา) ช่างชุมชนจำนวน ๑๐๒ คน

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมฯ และมีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ สามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ
เพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของธนาคารออมสินได้

1530355572075

1530355573583

1530355575221

1530355576929

|  103 views

Leave a Comment

*

scroll to top