วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๒) ลงพื้นที่พบประชาชน อ. จุน จ. พะเยา

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๒) ลงพื้นที่พบประชาชน อ. จุน จ. พะเยา

มิถุนายน 30, 2018 7:45 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา​ ๐๙.๐๐ นาฬิกา​ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านจุนพัฒนา ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน และจังหวัดตาก (เขต ๒) ประกอบด้วย​ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอจุน​ และอำเภอเชียงม่วน จำนวน ๖๕๐ คน พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทีมขับเคลื่อนนาฯ ในการจัดเวทีที่ ๔ สร้างการรับรู้​
ปรับความคิด​ (Mindset)​ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา​ “รู้เท่าทันเทคโนโลยีและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”
โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

สำหรับปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ต้องการได้รับการแก้ไขมีดังนี้
๑.​ ระบบชลประทานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร​อุปโภค​ -​ บริโภคไม่เพียงพอ​ ความต้องการอ่างเก็บน้ำ​
รางระบายน้ำ​  สถานีสูบน้ำ​ คลองส่งน้ำ​ ระบบกระจายน้ำลงสู่พื้นที่การเกษตร

๒.​ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก​ เพื่อการสัญจรและการขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร​ และเป็นเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
๓. ปัญหาความต้องการด้านไฟฟ้า
๔.​ ปรับปรุงระบบประปา​ เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำ​
๕.​ ปัญหา​ความเดือดร้อนด้านผลผลิตทางการเกษตร
๖.​ ความต้องการยุ้งฉางประจำตำบล เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีที่ที่เก็บข้าว​

โอกาสนี้ ประธานอนุกรรมการได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ​ ในการตรากฎหมายที่มุ่งสนับสนุนการพัฒนา​ประเทศ​ภายใต้​ยุทธศาสตร์​ชาติ​  และคณะอนุกรรมการได้มีข้อเสนอแนะ​ ดังนี้

๑.​ ขอให้คัดแยกปัญหา ปัญหาอะไรที่สามารถดำเนินการเองได้และปัญหาอะไรที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ ขอให้นำเสนอผ่านอำเภอ จังหวัด ทางสภานิติบัญญัติ​แห่งชาติ​จะช่วยผลักดันในอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้
๒.​ โครงการใดที่อยู่อำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น ขอให้ท้องถิ่นดำเนินการ โดยไม่ต้องรองบประมาณจากส่วนกลาง โดยการใช้เงินสะสมในการแก้ไขปัญหา เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างรวดเร็ว และโครงการใดที่ยังไม่ได้รับงบประมาณสามารถนำไปเป็นแผนในปีงบประมาณต่อไปได้
๓.​ การร่วมมือกันระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น โดยส่วนกลางมอบนโยบาย มีส่วนภูมิภาค จังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ที่ทำบริการสาธารณประโยชน์ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล​ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในส่วนนี้จะมีข้อมูลความต้องการของประชาชนอยู่ ควรจะนำมาเป็นแม่บทระดับตำบล​ อำเภอ และนำเสนอขึ้นมาในระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด และถ้าเกินกำลังของจังหวัดให้นำเสนอแผนมายังส่วนกลาง จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนที่นำเสนอจากระดับล่างขึ้นมาสู่ระดับบนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ทั้งนี้ อนุกรรมการจะนำประเด็นปัญหาที่ได้รับมาหารือเพื่อหาทางออกร่วมกัน และรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและเสนอไปยังสภานิติบัญญัติ​แห่งชาติ​เพื่อเสนอต่อไปยังคณะกรรมาธิการ​ต่าง​ๆ ​ที่เกี่ยวข้อง​ เพื่อพิจารณา​ตามอำนาจหน้าที่​ และจะนำปัญหาเหล่านี้ไปยังรัฐบาลเพื่อรับทราบปัญหาต่อไป

1530362333783

1530362341534

1530362343505

1530362345118

|  163 views

Leave a Comment

*

scroll to top