วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จังหวัดหนองคาย

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จังหวัดหนองคาย

กรกฎาคม 1, 2018 12:51 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัดกาฬสินธุ์ (เขต ๔) ประกอบด้วย นายชาญวิทย์ วสยางกูร ประธานอนุกรรมการ พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ และคณะอนุกรรมการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจชาวบ้านในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยมีนายจิรศักดิ์ ศรีคชา และนายศรันย์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ คณะได้ให้กำลังใจ และติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนหมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ ได้เเก่โครงการสร้างลานตากข้าว ขุดลอกหนองส่งน้ำ สร้างถนนในหมู่บ้าน และรับฟังรายงานความคืบหน้าจากส่วนราชการ โดยมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะอาชีพอิสระ ด้านการเกษตร โดยปัญหาที่พบคือการรวมกลุ่มกันของผู้เข้ารับอบรมและการขอยกเลิกการเข้าร่วมฝึกอาชีพ ซึ่งวันนี้เป็นการอบรมช่างชุมชนซ้อมเครื่องไฟฟ้าในบ้าน เช่น หม้อหุ่งข้าว พัดลม มีผู้เข้ารับการอบรม ๒๐ คน
จากนั้น คณะได้ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเลือกตั้งระดับชาติ เเละการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่จะมาถึงในปีหน้า

1530423540715

S__43294730

1530423544466

1530423543328

|  179 views

Leave a Comment

*

scroll to top