วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่รับฟังสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว จ.หนองคาย

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่รับฟังสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว จ.หนองคาย

กรกฎาคม 2, 2018 9:31 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐นาฬิกา ณ จังหวัดหนองคาย คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดกาฬสินธุ์ (เขต ๔) ประกอบด้วย นายชาญวิทย์ วสยางกูร ประธานอนุกรรมการ พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ และคณะอนุกรรมการ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากหมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนายวรรณพล ต่อพล นายอำเภอศรีเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
จากการรายงานผลพบว่า คณะหมู่บ้านได้นำเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทมาปรับภูมิทัศน์หมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซื้อไม้ดอกไม้มาปลูกประดับ ตกแต่งชุมชนให้สวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนหมู่บ้านวังน้ำมอก ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ชุมชนได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาทจากการท่องเที่ยวมาพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้ให้คำเเนะนำในการดำเนินงานให้มีความยั่งยืน ดั่งนี้
๑. ชุมชนควรซ่อมแชมฝายเก็บน้ำในการปรับภูมิทัศน์ตามความต้องการของชุมชนมากกว่าการซื้อต้นไม้มาปลูก โดย สนช.จะรับไปประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. แนะนำการพัฒนาสินค้าของชุมชนให้น่าสนใจ และเพิ่มเรื่องราวเชิงวัฒนธรรมโบราณสองเชื้อชาติเป็นจุดเด่นในการนำนักท่องเที่ยวมาชม

S__43327500 S__43327501 S__43327503 S__43327504

|  213 views

Leave a Comment

*

scroll to top