วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่รับทราบข้อมูลโครงการบริหารจัดการน้ำ จ.หนองคาย

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่รับทราบข้อมูลโครงการบริหารจัดการน้ำ จ.หนองคาย

กรกฎาคม 2, 2018 1:35 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดกาฬสินธุ์ (เขต 4) ประกอบด้วย นายชาญวิทย์ วสยางกูร ประธานอนุกรรมการ พลเรือเอก ธราธร
ขจิตสุวรรณ และคณะอนุกรรมการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามและรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน (หินโงมโมเดล) โดยมีนายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และ นายจันทรา ดาแก้ว นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงมให้การต้อนรับ

โครงการหินโงมโมเดล เป็นโครงการที่เกิดจากแนวคิดร่วมกันของประชาชนและเกษตรกรจาก ๑๐ ตำบล ร่วมกับภาคราชการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในการดำเนินงานการจัดการน้ำโดยการนำน้ำจากเเม่น้ำโขงมาใช้เพื่อการเกษตร โดยการผันน้ำจากแม่น้ำโขงสู่ลำน้ำสวยให้มีใช้ตลอดทั้งปี ปัจจุบันเป็นการบูรณการโครงการต่อเนื่องร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ ตำบลเพื่อพัฒนาลำน้ำสวย โครงการดังกล่าวส่งผลให้เกิดประโยชน์กับชุมชนในพื้นที่ ๑,๖๔๔ ครัวเรือน คลุมพื้นที่ ๒๒,๔๐๒ ไร่ อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านจากการจ้างงานขุดลอกคลอง เกษตรกรมีรายได้และสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชน ภาครัฐ นำความสุขคืนสู่ประชาชนชาวหนองคายอย่างยั่งยืน แต่ยังมีปัญหาด้านงบประมาณในการดำเนินการขุดลอกบุ่งกอกและลำน้ำสวย การเติมน้ำในหน้าเเล้ง งบประมาณค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำ และการพัฒนาน้ำสวยโมเดล
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการจะนำเรื่องสู่การพิจารณาคณะกรรมาธิการการเกษตรฯ และประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

S__43360293 S__43360294 S__43360300 S__43360329

|  144 views

Leave a Comment

*

scroll to top