วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

สนช. กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

กรกฎาคม 2, 2018 1:56 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สภาจำลองสัญจร Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นายพรศักดิ์
เจียรณัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านกิจกรรมสภาจำลอง ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๕๐๐ คน โดยมี นางปภสรฐวรรณ วานิชสุขสมบัติ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีมหาโพธิ

กล่าวต้อนรับ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ กล่าวรายงาน
โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (MOU) ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล
ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ กับโรงเรียนศรีมหาโพธิ โดย นางปภสรฐวรรณ วานิชสุขสมบัติ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีมหาโพธิ

S__4800518

S__4800517

S__4800521

S__4800522

|  176 views

Related Posts

Leave a Comment

*

scroll to top