วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง นำคณะหารือทวิภาคีกับประธานสภาประชาชนและคณะผู้บริหารเมืองเซี่ยเหมิน

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง นำคณะหารือทวิภาคีกับประธานสภาประชาชนและคณะผู้บริหารเมืองเซี่ยเหมิน

กรกฎาคม 3, 2018 11:39 am by: Category: กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และข้าราชการรัฐสภาที่อบรมภาษาจีน เข้าเยี่ยมชมประวัติศาสตร์และการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองเซี่ยเหมิน จากนั้น นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ กงสุลใหญ่ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน โอกาสนี้ กงสุลใหญ่ ได้กล่าวถึงการที่รัฐบาลจีนยกระดับเมืองเซี่ยเหมินเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการขนถ่ายสินค้าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทำให้เมืองเซี่ยเหมินดึงดูดนักลงทุนต่างชาติและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเป็นจำนวนมาก
จากนั้น เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง และคณะ เข้าหารือทวิภาคีกับ นายเฉิน เจียตง ประธานสภาประชาชนและคณะผู้บริหารเมืองเซี่ยเหมินณ โรงแรม Swiss Hotel โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในความสัมพันธ์อันดีทั้งในระดับประเทศและในระดับเมือง นั่นคือ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเป็นบ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดภูเก็ต-เมืองเซี่ยเหมิน ทำให้ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังมีมูลค่าทางการค้าระหว่างกันเป็นจำนวนมาก เชื่อมั่นว่าการเดินทางมาเยือนของรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง และคณะ ในครัั้งนี้จะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและเมืองเซี่ยเหมินให้มั่นคงและแน่นแฟ้นต่อไป

1530592029247 1530592025572 1530592017839 1530592014824

|  236 views

Leave a Comment

*

scroll to top