วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » อนุฯ การจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจฯ สนช. ร่วมหารือกับส่วนราชการ จ. สุราษฎร์ธานี

อนุฯ การจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจฯ สนช. ร่วมหารือกับส่วนราชการ จ. สุราษฎร์ธานี

กรกฎาคม 5, 2018 12:00 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

ab1

เมื่อวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานสรุปผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบกรณีมีผู้บุกรุกชายหาดและทะเล และก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณากำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการฯ ในระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๔ – วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน เพื่อรับฟังบรรยายสรุป
พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ในประเด็นการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปัญหาอุปสรรค รวมถึงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ พร้อมกับรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักของผู้ประกอบการในพื้นที่
การดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

ab2

ab3

 

|  110 views

Leave a Comment

*

scroll to top