วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. บันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็น “ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด”

สนช. บันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็น “ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด”

กรกฎาคม 5, 2018 4:49 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. บันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด” ออกอากาศในวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๓๐-๒๒.๐๐ นาฬิกา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

1530783882389

1530783884340

1530783885342

|  209 views

Leave a Comment

*

scroll to top