วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » ประธาน กมธ.การสังคมฯ รับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน จาก ๔ ภูมิภาค เพื่อยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแล E-Sports และการพนันจาก E-Sports

ประธาน กมธ.การสังคมฯ รับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน จาก ๔ ภูมิภาค เพื่อยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแล E-Sports และการพนันจาก E-Sports

กรกฎาคม 5, 2018 7:00 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน จาก ๔ ภูมิภาค
นำโดย นายภานุพงศ์ จาดนอก เพื่อยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแล E-Sports และการพนันจาก E-Sports เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้อนุมัติให้การแข่งขันวิดีโอเกมชิงเงินรางวัลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (E-Sports) เป็นชนิดกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้มีการจัดตั้งสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยขึ้นอย่างเป็นทางการ ทำให้ E-Sports ได้รับความนิยมอย่างมาก ขณะที่ ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ปี ๒๕๖๐ พบว่า มีเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง ๓-๒๕ ปี ได้รับ
ผลกระทบจากการมุ่งเล่นเกม ซึ่งการติดเกมจะส่งผลให้เด็กขาดสมาธิ ขาดทักษะชีวิต จึงขอเสนอแนวทาง ดังนี้

๑. ขอให้มีการทบทวนมติของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่รับรองว่า E-Sports เป็นกีฬา เพื่อให้สังคมได้เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมทั้งหามาตรการรับมือจากผลกระทบของ E-Sports
๒. ควรมีกฎหมายกำกับดูแลธุรกิจ E-Sports เป็นการเฉพาะ โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมการปกป้องคุ้มครองเด็ก เยาวชน ครอบครัว และสังคม
๓. ขอให้มีการส่งเสริมเกมที่มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ และไม่มีเนื้อหารุนแรงที่ส่งผลกระทบทางลบต่อเด็กและเยาวชน
๔. ขอให้มีมาตรกวดขัน เฝ้าระวัง และติดตามเพื่อป้องกันเด็กจากการติดเกมในโรงเรียน
๕. ขอให้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน จากผลกระทบด้านลบของ E-Sports
๖. ขอให้รัฐบาลส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาทิ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่เด็กและเยาวชน

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กล่าวว่า ตนได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในประเด็น
การทบทวนมติของ กกท. สามารถทำได้หรือไม่ และจะมีมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการติดเกมได้อย่างไร เนื่องจาก E-Sports แตกต่างจากกีฬาทั่วไปที่มีการออกกำลังกายจริงและได้รับการฝึกฝนทางวินัย ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะรับข้อเสนอดังกล่าวไว้เพื่อพิจารณาดำเนินการและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

1530789429091 1530789431542 1530789433888 1530789435750

|  145 views

Leave a Comment

*

scroll to top