วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุมคณะ กมธ. การเมือง ครั้งที่ ๑๗๙

สรุปผลการประชุมคณะ กมธ. การเมือง ครั้งที่ ๑๗๙

กรกฎาคม 6, 2018 9:31 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

download

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗๙ วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น ปรากฏผลการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
รายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง
คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมืองได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่อง “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม: ในมิติทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน” โดยได้เชิญ นายสมโภชน์ โตรักษา รองผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ สายข่าวรายการคอลัมน์หมายเลข ๗ ต้านทุจริตตามติดกลโกง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการติดตามหาเบาะแสข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนโดยอาศัยความร่วมมือจากการร้องเรียนของประชาชน
๒. คณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
คณะอนุกรรมาธิการประชุมเพื่อเตรียมความในการจัดสัมมนาประจำปี คณะกรรมาธิการการเมือง ระหว่างวันศุกร์ที่ ๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียม พัทยา จังหวัดชลบุรี
๓. คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๑
คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๑ พิจารณาทบทวนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการและกำหนดแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอในการสัมมนาของคณะกรรมาธิการต่อไป
๔. คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒
คณะกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้
๔.๑ พิจารณาทบทวนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการและกำหนดแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอในการสัมมนาของคณะกรรมาธิการต่อไป
๔.๒ การเตรียมการเพื่อเดินทางเยือนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยในเบื้องต้นกำหนดเป็นช่วงบ่ายของวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีการประชุมคณะกรรมาธิการในเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา เพื่อเตรียมความพร้อมและหารือประเด็นที่จะไปซักถาม พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน จากนั้นในเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ออกเดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

|  129 views

Leave a Comment

*

scroll to top