วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศึกษาดูงาน ณ ป.ป.ช.

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศึกษาดูงาน ณ ป.ป.ช.

กรกฎาคม 10, 2018 1:43 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นำโดย นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา ศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

329162 329163 329214

|  91 views

Leave a Comment

*

scroll to top