วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ประจำประเทศไทย 

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ประจำประเทศไทย 

กรกฎาคม 10, 2018 3:27 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนางอานา ลูซี เชนทิล กาบรัล เพเทอร์เซิน (H.E. Mrs. Ana Lucy Gentil Cabral Petersen) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ประจำประเทศไทย ที่ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร นายสมชาย แสวงการ นายมณเฑียร บุญตัน นายสมพล พันธุ์มณี พร้อมด้วยนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมให้การรับรอง
โอกาสนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบราซิลที่ดำเนินมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๐๒ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนทั้งในระดับพระราชวงศ์ ผู้นำระดับสูง และระดับรัฐสภาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นระหว่างกัน และมุ่งหวังให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันมากขึ้น และหวังว่าบราซิลจะให้การสนับสนุนไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วย
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร ยังได้ชี้แจงด้วยว่า ขณะนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว จำนวน ๔ ฉบับ และคาดว่าจะนำไปสู่การเลือกตั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นไปตามโรดแมปของรัฐบาลที่กำหนดไว้ รวมทั้งได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการปฏิรูปประเทศในทุกๆ ด้านตามโรดแมปของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอีกด้วย
ด้านเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ประจำประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งกล่าวเห็นด้วยสำหรับความพยายามที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบราซิลกับไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท่องเที่ยวและการค้าให้มากขึ้น

1531210701092

1531210706368 1531210703161

1531210708654

|  164 views

Leave a Comment

*

scroll to top