วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. บริหารราชการแผ่นดิน ประชุมร่วมกับผู้บริหารของจังหวัดลพบุรี

กมธ. บริหารราชการแผ่นดิน ประชุมร่วมกับผู้บริหารของจังหวัดลพบุรี

กรกฎาคม 10, 2018 6:03 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยพลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมร่วมกับผู้บริหารของจังหวัดลพบุรี นำโดยนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก และผู้บังคับการกองบิน ๒ ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
โอกาสนี้ ได้ร่วมวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีในฐานะที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเชษฐบุรุษของไทย

1531220026014

1531220024288

1531220027730

1531220031044

1531220029220

|  151 views

Leave a Comment

*

scroll to top