วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีอบรมปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพและมอบรางวัลในโครงการ “เสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิป VDO”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีอบรมปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพและมอบรางวัลในโครงการ “เสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิป VDO”

กรกฎาคม 11, 2018 3:06 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดการอบรมปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และมอบรางวัลในโครงการ “เสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิป VDO” โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในพิธี
   สำหรับคลิป VDO ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงานจัดทำแผนและมาตรการลดการสูญเสียจากภัยบนท้องถนนเพื่อเข้ารับเงินรางวัลประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ มีจำนวน ๑๐ คลิป ได้แก่ รางวัลที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ชื่อคลิป “ฝ่าไฟแดง” โดยนายคารม สังคะรินทร์ รางวัลที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ชื่อคลิป “พระร่วง” โดยนางสาววศินี สงวนเลิศฤทัย รางวัลที่ ๓ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๖,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ชื่อคลิป “ชนแล้วหนี” โดยนางสาวขวัญชนก สุระประพันธ์ และรางวัลชมเชยได้รับเงินรางวัลๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน ๗ คลิป ได้แก่ ๑.ชื่อคลิป “เบรกทำไม” โดยนายพัชรพล สร้อยสุข ๒.ชื่อคลิป “รอดหวุดหวิด” โดยนายธีรภัทร เต่าทอง ๓. ชื่อคลิป “โดน เด็ก ชน” โดยนางสาวธัชวรรณ ศิริธรรมวานิช ๔. ชื่อคลิป “ย้อนเป็นพวง” โดยนายประสาน พยุงสุข ๕. ชื่อคลิป “เกือบตาย” โดยนายราชภัทร กิจวิกรานต์ ๖. ชื่อคลิป “นักเรียนตกรถ” โดยนางสาวกชนันท์ สายสุดสวาท และ ๗. ชื่อคลิป “เมาแล้วหนี” โดยนางสาวนัตยา อินทร์บำรุง
     นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้มอบประกาศชมเชยให้กับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ และบริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) จำกัด ที่ถ่ายทอดออกอากาศ ละคร เรื่อง “ถิ่นผู้ดี” ซึ่งมีบางช่วงบางตอนได้จำลองเหตุการณ์มีผู้หมดสติ และได้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้แก่ผู้หมดสติ และมีการสอนการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) โดยมี นายทูน หิรัญทรัพย์ และนางสาวฉัตรดาว สิทธิผล (น้องฟิล์ม) นักแสดง เป็นผู้แทนรับมอบ
     โอกาสนี้ คณะกรรมการ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันส่งคลิปเข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิป VDO ” โดยส่งคลิปเหตุการณ์ผู้ขับขี่รถทุกประเภท ที่ทำผิดกฎหมาย ผิดวินัยจราจร หรือขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น โดยนำคลิปที่บันทึกจากกล้องหน้ารถ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือจากกล้องวงจรปิด ส่งขึ้นเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กเพจ ดังนี้
๑. “สภานิติบัญญัติแห่ชาติ” ที่ https://www.facebook.com/SenateThailand
๒. “ชมรมกล้องหน้ารถ” ที่ https://www.facebook.com/CarCameraClub/
    จากนั้น คณะทำงานจะได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
     ทั้งนี้ ในแต่ละเดือน คลิปทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 10 รางวัล ดังนี้
รางวัลที่ ๑ ได้ ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒ ได้ ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓ ได้ ๖,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๗ รางวัลๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท

DSC_0356 DSC_0407 DSC_0518 DSC_0538 DSC_0567

|  177 views

Leave a Comment

*

scroll to top