วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. บริหารราชการแผ่นดิน สนช. ศึกษาดูงานเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

กมธ. บริหารราชการแผ่นดิน สนช. ศึกษาดูงานเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

กรกฎาคม 11, 2018 3:32 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจาก นายเจนสัคค์ สุภกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งนำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ เกี่ยวกับหน้าที่และภารกิจหลักของเขื่อนฯ รวมถึงแนวทางการบริการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนทั้งระบบ
นายเจนสัคค์ กล่าวว่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สามารถกักเก็บน้ำสูงสุดได้ถึง ๙๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่ชลประทาน ๑๗๔,๕๐๐ ไร่ สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำป่าสัก รวมถึงกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับทำเกษตรกรรม และเพื่อการอุปโภค-บริโภค
จากนั้น คณะได้เยี่ยมชมพื้นที่บริเวณสันเขื่อนฯ โดยมีเจ้าหน้าที่บรรยายข้อมูลตลอดเส้นทาง อาทิ อาคารระบายน้ำล้น โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รวมถึงอาคารควบคุมระบบโทรมาตร ซึ่งใช้ในการคำนวณพยากรณ์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำในบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก ตลอดจนการเก็บข้อมูลสถิติน้ำฝนอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถควบคุมปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักจึงช่วยป้องกันและบรรเทาภาวะอุทกภัยได้

53348 53344 53343 53341

|  151 views

Leave a Comment

*

scroll to top