วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » คณะตัวแทนเยาวชนและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

คณะตัวแทนเยาวชนและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

กรกฎาคม 12, 2018 4:50 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  คณะตัวแทนเยาวชนและผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒๐๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ

S__4128772 S__4128773 S__4128775 S__4128776 S__4128777

|  137 views

Leave a Comment

*

scroll to top