วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน คกก. ติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สนช. ร่วมบันทึกเทปรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็น “กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์”

ประธาน คกก. ติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สนช. ร่วมบันทึกเทปรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็น “กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์”

กรกฎาคม 12, 2018 6:02 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ บันทึกเทปสนทนาในรายการ
“เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์” ออกอากาศในวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๓๐-๒๒.๐๐ นาฬิกา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

S__12967945 S__12967947 S__12967949

 

|  123 views

Leave a Comment

*

scroll to top