วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ.การศาสนาฯ

สรุปผลการประชุม กมธ.การศาสนาฯ

กรกฎาคม 16, 2018 11:10 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยพลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา
คณะอนุกรรมาธิการจะจัดสัมมนาเรื่อง การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

๒. คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
คณะอนุกรรมาธิการได้ประสานกับกรมศิลปากรเพื่อสืบค้นข้อมูลเอกสารทางประวัติศาสตร์ กรณีทหารเรือประจำเรือรบหลวงออโรร่า กองทัพเรือ รัสเซีย ๒ นาย เสียชีวิตในประเทศไทย และจะแจ้งผลการดำเนินงานไปยังคณะกรรมาธิการด้านกิจการต่างประเทศรัฐบาลนครเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กทราบต่อไป

๓. คณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ การอนุรักษ์โครงกระดูกโบราณ ณ หมู่บ้านสำราญชัย ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยประสานให้สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ดำเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์โบราณฯ ให้มีความถาวรเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ และส่งเสริมพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรี

๓.๒ การส่งเสริมการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทอาลีบาบา โดยเสนอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ในเครือของบริษัทอาลีบาบากรุ๊ป

๓.๓ พิจารณากรณี เรือล่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยเสนอให้กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมเจ้าท่าร่วมกันกำหนดมาตรการเตือนภัยทางทะเล กำหนดระดับความรุนแรงของคลื่นลมทะเล เพื่อให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวได้ระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

๔. คณะอนุกรรมาธิการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลเรียนรู้ชุมชนย่านกะดีจีน การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำแผนแม่บทขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนสู่ความมั่นคงยั่งยืน และจะเดินทางไปศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบที่มีการบริหารและพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

คณะกรรมาธิการได้กำหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ร ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

|  151 views

Leave a Comment

*

scroll to top