วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ รับหนังสือเรื่องใบยาสูบจากกลุ่มภาคีเครือข่ายการยาสูบแห่งประเทศไทย

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ รับหนังสือเรื่องใบยาสูบจากกลุ่มภาคีเครือข่ายการยาสูบแห่งประเทศไทย

กรกฎาคม 16, 2018 2:34 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายพีระศักดิ์ พอจิต
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยพลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ และนายวิทวัส บุญญสถิตย์ โฆษกคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากกลุ่มภาคีเครือข่ายการยาสูบแห่งประเทศไทย นำโดย นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ ประธานชมรมชาวไร่บ่มเอง เพื่อแสดงความขอบคุณที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ผลักดันและประสานงานเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบจากกรณีสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้เข้าพบเพื่อยื่นหนังสือขอให้ สนช. พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ๑๗ จังหวัด และผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปลูกใบยาสูบ ทั้งนี้ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ได้มอบหมายให้
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส และคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมหาพิจารณาหาแนวทางและมาตรการการในการช่วยเหลือเพื่อลดผลกระทบต่อเกษตรกร

นายพีระศักดิ์ พอจิต กล่าวว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้จัดตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนจากกลุ่มผู้ประกอบการ และผู้แทนจากโรงงานยาสูบ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบต่อไป

DSC_1259 DSC_1261 DSC_1277 DSC_1289

|  213 views

Leave a Comment

*

scroll to top