วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรภูฏาน ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรภูฏาน ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

กรกฎาคม 16, 2018 3:20 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

DSC_5846

วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายทาชิ ดอร์จี (H.E. Mr.Tashi Dorji) ประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรภูฏาน ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมี คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางพิไลพรรณ สมบัติสิริ ประธานคณะกรรมาธิการ และพลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย กรรมาธิการ พร้อมด้วยนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมให้การรับรอง

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่ประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรภูฏาน ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติราชอาณาจักรภูฏานเป็นสมัยที่สอง และเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติ
ที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรภูฏาน ทั้งนี้ ไทยและภูฏานมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด โดยทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นจากการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอทั้งในระดับราชวงศ์ รัฐบาล และประชาชน ทั้งนี้ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชวงศ์ของทั้งสองประเทศยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือกันในหลายสาขา อาทิ การค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว และการศึกษา สำหรับด้านเศรษฐกิจและการค้า ภูฏานมีแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางความสุขมวลรวมของสมเด็จพระราชาธิบดีที่ ๔ แห่งภูฏาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำหรับด้านการเกษตรได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ผ่านการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานและ
การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการท่องเที่ยว สภาที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวของภูฏานและ
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสองรัฐสภามีความสัมพันธ์กันในระดับดีโดยได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกันซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญด้านความร่วมมือระดับทวิภาคีของทั้งสองประเทศ
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างสมาชิกรัฐสภาในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ร่วมกัน


ด้านประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรภูฏาน กล่าวว่า พร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะทางด้านรัฐสภา และจะให้ความร่วมมือกับไทยอย่างเต็มที่เพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในระดับทวิภาคีและขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไป

DSC_5854 DSC_5878 DSC_5880

 

 

|  88 views

Leave a Comment

*

scroll to top