วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การพลังงาน ศึกษาดูงานบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ และเยี่ยมชมกิจการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแห่งแรกของประเทศไทย

กมธ. การพลังงาน ศึกษาดูงานบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ และเยี่ยมชมกิจการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแห่งแรกของประเทศไทย

กรกฎาคม 16, 2018 6:17 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดระยอง คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
โดย พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร รองประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยพลโท อำพน ชูประทุม
พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ พลอากาศเอก ศิวะเกียรติ์ ชเยมะ พลเอก สุรวัช บุตรวงศ์ และอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพลังงานทดแทน อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพลังงานฟอสซิล ศึกษาดูงานบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ และเยี่ยมชมกิจการ Floating Solar Farm หรือ โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ แห่งแรกของประเทศไทย
บนพื้นน้ำขนาด ๗ ไร่ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากธุรกิจปิโตรเคมีด้วยการนำเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนเกรดพิเศษมาออกแบบและพัฒนาเป็นทุ่นลอยสำหรับใช้กับแผงโซลาร์ซึ่งประหยัดพื้นที่ได้ถึงร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบลอยน้ำชนิดอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง ๒๕-๓๐ ปี ใกล้เคียงกับอายุ
การใช้งานของแผงโซลาเซลล์ ปัจจุบันมีกำลังการผลิตขนาด ๑ เมกะวัตต์

จากนั้น ศึกษาดูงานและรับฟังภาพรวมการดำเนินธุรกิจโรงกลั่นของ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบ ๑๖๕,๐๐๐ บารเ์รลต่อวัน คิดเป็นกำลังการผลิตสัดส่วนร้อยละ ๑๓ ของกำลังการกลั่นน้ำมันดิบทั้งหมดของประเทศไทย บริษัทฯ ได้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อาทิ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ แนฟทา ปิโตรเคมี น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วเกรดพิเศษและเกรดธรรมดา น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันเตา และยางมะตอย โดยโรงกลั่นมีหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน (Complex Cracking Refinery) สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเตาให้เป็นน้ำมันสำหรับการขนส่งที่มีมูลค่าสูงกว่าได้ อาทิ น้ำมันอากาศยาน น้ำมันเบนซิน ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับตลาดภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจึงถูกจำหน่ายในตลาดภายในประเทศเป็นหลัก

65947 65949 502505 502506

|  139 views

Leave a Comment

*

scroll to top