วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ แก่ผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จังหวัดเลย

สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ แก่ผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จังหวัดเลย

กรกฎาคม 21, 2018 4:49 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก, โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลย พาเลช อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย 
นายพรศักดิ์ เจียรณัย รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน และนายธานี อ่อนละเอียด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

สำหรับประเด็นปัญหาที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำเสนอ อาทิ ปัญหาการเลือกตั้งระดับภาค และระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะนำข้อมูลที่ได้รับไปดำเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่ของ สนช. ต่อไป

1532166069942 1532166071791 1532166072955 1532166074178

|  164 views

Leave a Comment

*

scroll to top