วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จังหวัดนครราชสีมา

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จังหวัดนครราชสีมา

กรกฎาคม 29, 2018 5:18 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดมหาสารคาม (เขต ๑๓) ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานอนุกรรมการ พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นางสุวิมล ภูมิสิงหราช สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยอนุกรรมการ ลงพื้นที่พบประชาชนและเยี่ยมเยียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมทั้งสอบถามความคืบหน้าของโครงการไทยนิยมยั่งยืนฯ โดยมี นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา นายทวีศิลป์ เสนามา ปลัดอำเภอปากช่อง นายสฤษ ศรีสังข์ กำนันตำบลกลางดง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปากช่อง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการที่รับผิดชอบให้การต้อนรับ ดังนี้

– ติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโกรก ณ ห้องประชุมสำนักงาน อบต.พญาเย็น หมู่ที่ ๗ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง
– ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านถ้ำเต่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง
หลังจากรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานแล้ว ประธานอนุกรรมการฯ ได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจแก่ผู้มาที่มาให้การต้อนรับ

1532858931544 1532858933072 1532858937173 1532858938805 1532858940575

|  100 views

Leave a Comment

*

scroll to top