วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน พบประชาชนจังหวัดนครราชสีมา

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน พบประชาชนจังหวัดนครราชสีมา

กรกฎาคม 29, 2018 5:57 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดมหาสารคาม (เขต ๑๓) ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานอนุกรรมการ พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นางสุวิมล ภูมิสิงหราช สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยอนุกรรมการ ลงพื้นที่พบประชาชนและเยี่ยมเยียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมทั้งสอบถามความคืบหน้าของโครงการไทยนิยมยั่งยืนฯ โดยมี นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา นายดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอสีคิ้ว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนให้การต้อนรับ โดยมีการลงพื้นที่ ดังนี้

– ติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตร ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพชุมชนผู้สูงอายุ ตำบลคลองไผ่ บ้านเขาพริก หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว

– ติดตามการดำเนินโครงการต่อเติมลานตากผลผลิตทางการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนวัว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว

หลังจากรับฟังการรายงานผลการดำเนินโครงการฯแล้ว ประธานอนุกรรมการฯ ได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจแก่
ผู้ที่มาให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกัน

1532861283780 1532861285370 1532861286851

1532861288366

1532861290263

1532861291668

|  188 views

Leave a Comment

*

scroll to top