วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก

สิงหาคม 2, 2018 2:50 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สภาจำลองสัญจร, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ กล่าวเปิดและให้โอวาทในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านกิจกรรมสภาจำลอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” กล่าวต้อนรับ และมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน

โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (MOU) ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติกับโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” โดย ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

S__8036358 S__8036360 S__8036367 S__8036368

|  196 views

Leave a Comment

*

scroll to top