วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. กฎหมายและกิจการตำรวจฯ ครั้ง ๒๙/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. กฎหมายและกิจการตำรวจฯ ครั้ง ๒๙/๒๕๖๑

สิงหาคม 6, 2018 10:29 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

การประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

________________________

ตำรวจ1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาเรื่องร้องเรียน ของประชาชน และรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมาธิการการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองผู้บริโภค คณะอนุกรรมาธิการกิจการตำรวจ และคณะอนุกรรมาธิการพิจาณาศึกษาแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน

ตำรวจ2

ตำรวจ3

นอกจากนี้คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน กรณีรูปแบบขององค์กรหรือหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ภารกิจในการดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและทำให้ประชาชนมีความเข้าใจและเคารพกฎหมายกฎหมาย ตลอดทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย อันจะนำไปสู่การลดจำนวนการกระทำความผิดกฎหมายอีกด้วย

ตำรวจ4

ตำรวจ5

ตำรวจ6

ตำรวจ7

ตำรวจ8

ตำรวจ9

คณะกรรมาธิการมีกำหนดนัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

|  205 views

Leave a Comment

*

scroll to top