วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.กฏหมายฯ จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางดำเนินการให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์”

กมธ.กฏหมายฯ จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางดำเนินการให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์”

สิงหาคม 7, 2018 4:32 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องกานดาฮอลล์ ชั้น ๒ โรงแรมกะตะบีช รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางดำเนินการให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์” โดยมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา
การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตระหนักถึงความสำคัญในการสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์บนท้องถนน และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและนำเสนอข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนองค์กรอิสระ องค์กรเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนา

1533633983962 1533633982536 1533633981017 1533633979665

|  153 views

Leave a Comment

*

scroll to top