วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับใหม่)” จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับใหม่)” จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

สิงหาคม 7, 2018 9:09 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับใหม่)” แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ ๖ จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

1533650496057

1533650497637

1533650499463

|  104 views

Leave a Comment

*

scroll to top