วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » คณะอนุ กมธ. ป้องกันการรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหารฯ ประชุมพิจารณากำหนดการเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต

คณะอนุ กมธ. ป้องกันการรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหารฯ ประชุมพิจารณากำหนดการเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต

สิงหาคม 8, 2018 9:42 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒  พลเอก สุนทร ขำคมกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการการป้องกันการรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดการเดินทางศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการฯ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต

Untitled-1

Untitled-2

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการได้เกิดข้อค้นพบเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเรื่องอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง จึงมีมติให้เป็นประเด็นในการพิจารณาศึกษาต่อไป

Untitled-3

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณา (ร่าง) สรุปผลกระทบกรณีการใช้เรือบรรทุกน้ำมันจอดลอยลำเป็นคลังน้ำมันในพื้นที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการสรุปรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น ที่ได้จกกกกรเชิญหน่วยงานต่าง ๆ มาประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการ ก่อนนำเสนอร่างรายงานฉบับนี้ต่อ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน และพิจารณาร่างรายงานการศึกษายุทธศาสตร์การแก้ไข สถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน ศึกษากรณี โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง พร้อมกับพิจารณาประเด็นสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประสานเชิญหน่วยงานเข้าให้ข้อมูลและชี้แจงแสดงความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและกรมข่าวทหาร

Untitled-4

Untitled-5

Untitled-6

|  122 views

Leave a Comment

*

scroll to top