วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » คณะอนุ กมธ. รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับวิถีชุมชน ริมแม่น้้าตลาดเก่าปทุมธานี

คณะอนุ กมธ. รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับวิถีชุมชน ริมแม่น้้าตลาดเก่าปทุมธานี

สิงหาคม 8, 2018 10:25 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒ พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ประธาน คณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับวิถีชุมชน ริมแม่น้้าตลาดเก่าปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากการก้าหนดพื้นที่ (Zoning) รอบโรงเรียนประคองศิลป์ ด้านทิศตะวันออก

ก1

ก2

จากนั้นเป็นการพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีขอความเป็นธรรมเนื่องจากได้รับผลกระทบจาก การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งด้าเนินการรังวัดปักหมุดเขตเรือนจ้าจังหวัดศรีสะเกษ โดยเป็นการ รังวัดตามผลของค้าพิพากษาของศาล และพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีขอความเป็นธรรมเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ส้านักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ปฏิเสธไม่ออกโฉนดที่ดินให้

ก4 ก5 ก6 ก7 ก8

 

 

|  110 views

Leave a Comment

*

scroll to top