วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » แต่งตั้ง สรรหา » สรรหา แต่งตั้ง » สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสรรหา กกต.

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสรรหา กกต.

สิงหาคม 8, 2018 11:44 am by: Category: สรรหา แต่งตั้ง, หน้าหลัก, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการพิจารณาสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) ตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๒ คน โดยที่ประชุมได้กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ และชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๓๖-๗ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๒๕ หรือ www.senate.go.th

https://goo.gl/mM5WvC

DSC_2073 DSC_2083 DSC_2077

|  558 views

Leave a Comment

*

scroll to top