วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจฯ สนช. เข้าพบ รมต.กระทรวงการคลัง เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ

กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจฯ สนช. เข้าพบ รมต.กระทรวงการคลัง เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ

สิงหาคม 8, 2018 8:12 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องวายุภักษ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต ประธาน คณะกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการ เดินทางเข้าพบนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย และช่วยเหลือคนจนไม่ให้มีหนี้สินทั้งในและนอกระบบ

43128 43130 43132 43135

|  179 views

Leave a Comment

*

scroll to top