วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจฯ สนช. หารือร่วมกับ รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ

กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจฯ สนช. หารือร่วมกับ รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ

สิงหาคม 8, 2018 8:19 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลคทรอนิคส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อม ประกอบด้วย พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและขนาดย่อ

S__115204205 S__115204207 S__115204208 S__115204209

|  157 views

Leave a Comment

*

scroll to top